Általános Üzleti Feltételek

 

I. Bevezető rendelkezések

Jelen Általános Üzleti Feltételek (a továbbiakban: "Általános Üzleti Feltételek") kiadásra a Polgári Törvénykönyvről szóló 89/2012 Tt. sz. törvény (a továbbiakban: "Polgári Törvénykönyv") 1751. és azt követő §-ai alapján kerül sor.

SMARTOMAT s.r.o.
KSH-szám: 05200342, adószám: CZ05200342

székhely: 1. máje 97/25, 460 07 Liberec, Cseh Köztársaság
bejegyezve C 37695 számon az Ústí nad Labemi Kerületi Bíróságon

Kapcsolattartási adatok:

E-mail: info@armodd.hu
Telefon: +36 1 234 4593

Telephely:

SMARTOMAT s.r.o., 1. máje 97/25, 460 07 Liberec
www.armodd.hu
(a továbbiakban: "eladó")

 1. Jelen Általános Üzleti Feltételek az eladó és az adásvételi szerződést saját vállalkozói tevékenységén kívül, fogyasztóként, vagy vállalkozói tevékenysége keretén belül - KSH szám feltüntetésével a www.armodd.hu címen található weboldalon elhelyezett interfész (a továbbiakban mint „webáruház”) segítségével megkötő természetes személy (a továbbiakban mint „vásárló”) közötti kölcsönös jogokat és kötelezettségeket szabályozzák.
 2. Az Általános Üzleti Feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés tartalmazta eltérő rendelkezések előnyt élveznek a jelen Általános Üzleti Feltételek rendelkezéseivel szemben.
 3. A jelen Általános Üzleti Feltételek és az adásvételi szerződés nyelve a magyar nyelv.

 

II. Áruval és árakkal kapcsolatos információk

 1. Az egyes árucikkekre vonatkozó információk, beleértve az egyes árucikkek árait és főbb jellemzőit, a webáruház katalógusában találhatók. Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t, az összes kapcsolódó díjat, valamint az áru visszaküldésének költségeit, ha az jellegüknél fogva nem küldhető vissza a szokásos postai úton. Az árucikkekre vonatkozó árak a webáruház keretén belüli feltüntetésük teljes időtartama alatt érvényesek. Ez a rendelkezés nem zárja ki egyedi feltételekkel kötött adásvételi szerződés megkötését.
 2. Az áruval kapcsolatosan a webáruház katalógusában megjelentetett valamennyi információ kizárólag tájékoztató jellegű, és az adott áru vonatkozásában az eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni.
 3. A webáruházban az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos információk is közzétételre kerülnek. A webáruház kezelőfelületén az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos információk kizárólag abban az esetben érvényesek, ha az áru a Magyar Köztársaság területén belül kerül leszállításra.
 4. Az áru vételárából adható kedvezmények egymással kölcsönösen nem kombinálhatók, kivéve, ha az eladó és a vásárló másként állapodik meg.

 

III. Megrendelés és az adásvételi szerződés megkötése

 1. A vásárló adásvételi szerződés megkötéséhez igénybe vett telekommunikációs eszközök használatával kapcsolatosan felmerülő költségei (Internet-csatlakozás, telefonhívások stb.) a vásárlót terhelik. Ezek a költségek nem különböznek az alapdíjtól.
 2. A vásárló az árut a következő módon rendeli meg:
  • az ügyfélfiókján keresztül, ha korábban már beregisztrált a webáruházba,
  • regisztráció nélkül a megrendelőlap kitöltésével.
 3. A megrendelés leadásakor a vásárló kiválasztja az árut, a tételek számát, a fizetési módot és a kiszállítás módját.
 4. A megrendelés továbbítása előtt a vásárló leellenőrizheti azt, illetve esetenként kijavíthatja a megadott adatokat. A vásárló a regisztrációs űrlapot a "Megrendelés befejezése" gombra kattintva továbbítja az eladónak. A megrendelésben feltüntetett információkat az eladó helyes adatokként kezeli. A megrendelés érvényességének előfeltétele a megrendelőlapon szereplő összes kötelező adat kitöltése, valamint a vásárló arra vonatkozó megerősítése, hogy átolvasta a jelen általános szerződési feltételeket.
 5. A megrendelés kézhez vételét követően az eladó visszaigazolást küld a vásárlónak annak megrendelésben feltüntetett e-mail címére. Jelen visszaigazolás automatikus, és nem minősül szerződéskötésnek. A visszaigazoláshoz csatoljuk az eladó aktuális Általános Üzleti Feltételeit. Az adásvételi szerződés csak a megrendelés eladó általi elfogadásával jön létre. A megrendelés beérkezéséről szóló értesítést a vásárló e-mail címére küldjük. / A megrendelés kézhez vételét követően az eladó visszaigazolást küld a vásárlónak annak megrendelésben feltüntetett e-mail címére. A szóban forgó visszaigazolás a szerződés megkötésének minősül. A visszaigazoláshoz csatoljuk az eladó aktuális Általános Üzleti Feltételeit. Az adásvételi szerződés akkor jön létre, amikor az eladó visszaigazolja a vásárló megrendelését annak e-mail címére.
 6. Abban az esetben, ha a megrendelésben megadott bármely követelmény nem teljesíthető, az eladó a vásárló e-mail címére módosított ajánlatot küld. A módosított ajánlatot az adásvételi szerződés új ajánlatának kell tekinteni, és az adásvételi szerződés ez esetben azzal jön létre, hogy a vásárló az eladó jelen Általános Üzleti Feltételekben megadott e-mail címére megerősítést küld az ajánlat elfogadásáról.
 7. Az eladó által kézhez vett összes megrendelés kötelező hatályú. A vásárló mindaddig visszavonhatja a megrendelését, amíg nem kap értesítést arról, hogy az eladó elfogadta azt. A vásárló a megrendelését az eladó jelen Általános Üzleti Feltételekben megadott telefonszámán vagy e-mail címén mondhatja le.
 8. Abban az esetben, ha az eladó nyilvánvaló műszaki hibát követ el az árucikkek árának webáruházban vagy a rendelési folyamat során történő feltüntetésekor, nem köteles az árut a vásárlónak ezen a nyilvánvalóan hibás áron szállítani, még akkor sem, ha a vásárlónak a jelen Általános Üzleti Feltételeknek megfelelően automatikus visszaigazolást küldött a megrendelés átvételéről. Az eladó indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a vásárlót a hibáról, és módosított ajánlatot küld a vásárló e-mail címére. A módosított ajánlatot az adásvételi szerződés új ajánlatának kell tekinteni, és az adásvételi szerződés ebben az esetben a vásárló által az eladó e-mail címére küldött visszaigazolással jön létre.

 

IV. Ügyfélszámla

 1. A vásárló webáruházban végrehajtott beregisztrálása alapján a vásárló beléphet saját felhasználói fiókjába. A vásárló a felhasználói fiókjából rendelhet árut. A vásárló beregisztrálás nélkül is vásárolhat árut a webáruházban.
 2. A beregisztrálás, valamint az megrendelés során a vásárló köteles helyes és valós adatokat feltüntetni. A felhasználói fiók adatait a vásárló köteles azok bármilyen módosítása esetén frissíteni. A vásárló által az ügyfélfiókban, valamint az árurendelés során feltüntetett adatokat az eladó helyeseknek tekinti.
 3. A felhasználói fiókhoz való biztonságos hozzáférést felhasználói név és jelszó biztosítja. A vásárló köteles az ügyfélfiókjához való hozzáféréshez szükséges adatokat titokban tartani. Az eladó nem vállal felelősséget a vásárlói fiókkal kapcsolatosan harmadik személyek által elkövetett esetleges visszaélések eseteiért.
 4. A vásárló nem teheti lehetővé, hogy az ügyfélfiókját harmadik személyek használják.
 5. Az eladó törölheti a felhasználói fiókot, éspedig különösen abban az esetben, ha a vásárló hosszabb ideig nem használja azt, vagy megsérti az adásvételi szerződésből és a jelen Általános Üzleti Feltételekből következő kötelezettségeit.
 6. A vásárló tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók - különös tekintettel az eladó, illetve harmadik személyek hardver és szoftver eszközeinek karbantartási igényére - nem feltétlenül hozzáférhető korlátlanul.

 

V. Fizetési feltételek és áruszállítás

 1. Az áru árának, valamint az áru adásvételi szerződés szerinti esetleges szállítási díjának rendezéséhez a vásárló a következő fizetési módok közül választhat:
  • készpénzmentes átutalás az eladó Fio banka a.s. CsK-nál vezetett bankszámlájára IBAN CZ9320100000002201886193
  • készpénz nélkül, bankkártyával
  • Gopay fizetési átjárón keresztüli készpénz nélküli átutalással az eladó számlájára,
  • készpénzzel az áru átvételekor,
  • készpénzzel vagy hitelkártyával a csomagkiadóban történő személyes átvételkor.
 2. A vételárral együtt a vásárló köteles az eladónak kifizetni a szerződés szerinti csomagolási és szállítási díjat is. Továbbá ettől kifejezetten eltérő értelmű rendelkezés hiányában vételár alatt az áru leszállításával kapcsolatos költségek értendők.
 3. Készpénzben történő fizetés esetén a vételár az áru átvételekor fizetendő. Készpénz nélküli fizetés esetén a vételár az adásvételi szerződés megkötésétől számított 14 napon belül fizetendő.
 4. Fizetési átjárón keresztül történő fizetés esetén a vásárlónak követnie kell az adott elektronikus fizetési szolgáltató utasításait.
 5. Készpénz nélküli fizetés esetén a vásárló általi fizetés akkor tekintendő teljesítettnek, amikor az adott összeg jóváírásra kerül az eladó bankszámláján.
 6. Az eladó nem kér a vásárlótól előre sem milyen előleget, sem más, hasonló jellegű fizetést. A vételár áru leszállítása előtti kifizetése nem minősül foglalónak.
 7. Az áru leszállításának módjai:
  • a vásárló által a megrendelésben megadott címre
  • a vásárló által megjelölt csomagkiadó címére
 8. A szállítási mód kiválasztására a megrendelési folyamat során kerül sor.
 9. Az áru szállítási költségei a szállítás módjától és az áru átvételétől függően a vásárló megrendelésében és az eladó által a megrendelés visszaigazolásában kerülnek meghatározásra. Abban az esetben, hogy a szállítási mód a vásárló egyedi kérelme alapján került kiválasztásra, a vásárló viseli az e szállítási móddal kapcsolatos kockázatokat, valamint az esetleges kiegészítő költségeket.
 10. Ha az eladó köteles az árut az adásvételi szerződés értelmében a vásárló által a megrendelésben megszabott helyszínre leszállítani, a vásárló köteles a leszállított árut átvenni. Abban az esetben, ha a vásárló oldalán felmerült okokból kifolyólag az áru kikézbesítésével ismételten kell próbálkozni vagy a megrendelésben feltüntetettektől eltérő módon kell azt lebonyolítani, a vásárló köteles kifizetni az ezzel kapcsolatos költségeket.
 11. Az áru fuvarozótól történő átvételekor a vásárló köteles leellenőrizni az áru csomaglásának sértetlenségét, és bármilyen sérülés esetén köteles késedelem nélkül értesíti arról a fuvarozót. Abban az esetben, ha a csomagolás sérülése alapján jogtalan behatolás feltételezhető, a vásárló nem köteles átvenni a fuvarozótól a küldeményt.
 12. Az eladó adóügyi bizonylatot - számlát - állít ki a vásárló részére. Az adóügyi bizonylat a vásárló e-mail címére kerül megküldésre
 13. A vásárló az áru tulajdonjogát az áru teljes vételárának - beleértve a szállítási költségeket is - kifizetésével, legkorábban azonban az áru átvételének pillanatával szerzi meg. Az áru véletlen megsemmisüléséért, megsérüléséért vagy elvesztéséért a felelősség az áru átvételének pillanatában, vagy abban a pillanatban száll át a vásárlóra, amikor az köteles lett volna ugyan az árut átvenni, de ezt az adásvételi szerződés megsértésével elmulasztotta.

 

VI. Elállás a szerződéstől

 1. Az a vásárló, aki az üzleti tevékenységén kívül, fogyasztóként kötött adásvételi szerződést, jogosult elállni az adásvételi szerződéstől.
 2. A szerződéstől való elállás határideje 14 nap
  • az áru átvételének időpontjától,
  • ha a szerződés tárgya több árufajta vagy több rész, az utolsó szállítmány átadásának napjától; vagy
  • ha a szerződés tárgya rendszeresen ismétlődő áruszállítás, az első áruszállítmány átvételének napjától számítandó.
 3. A vásárló nem állhat el a következő tárgyú adásvételi szerződéstől egyebek között ha annak tárgya olyan:
  • szolgáltatásnyújtás, amelyre a vásárló előzetes kifejezett hozzájárulásával az elállási határidő lejárta előtt került sor, és az eladó még a szerződés megkötése előtt tájékoztatta a vásárlót arról, hogy ez esetben nincs joga elállni a szerződéstől,
  • áruszállítás vagy szolgáltatásnyújtás, amelynek ára az eladó szándékától függetlenül a pénzpiacok olyan ingadozásaitól függ, amelyekre a szerződéstől való elállásra fenntartott határidőn belül kerülhet sor,
  • alkohol tartalmú italok szállítása, amelyeket csak harminc nap elteltével lehet leszállítani, és amelyek ára az eladó akaratától független pénzpiaci ingadozásoktól függ,
  • áru szállítása, amely a vásárló kívánságának megfelelően került módosításra,
  • áru szállítása, amely gyorsan romlandó, valamint amely visszafordíthatatlanul össze lett keverve más áruval,
  • lezárt csomagolásban szállított áru, amelyet a vásárló kivett a csomagolásból, és amely higiéniai okokból kifolyólag már nem csomagolható vissza,
  • hang- vagy képfelvétel, illetve számítógépes program, amelynek az eredeti csomagolása megsérült,
  • újságok, folyóiratok vagy képeslapok,
  • digitális tartalom, amely nem kézzel fogható adathordozón került átadásra, és amelynek átadására a vásárló előzetes kifejezett hozzájárulásával az elállási határidő lejárta előtt került sor, és az eladó még a szerződés megkötése előtt tájékoztatta a vásárlót arról, hogy ez esetben nincs joga elállni a szerződéstől,
  • a Cseh Köztársaság Polgári Törvénykönyvének 1837. §-ában meghatározott egyéb esetekben.
 4. Az elállási határidő betartása érdekében a vásárlónak az elállási határidőn belül elállási nyilatkozatot kell küldenie.
 5. A szerződéstől való elálláshoz a vásárló igénybe veheti az eladó által biztosított minta űrlapot. A vásárló az adásvételi szerződéstől való elállást az eladó jelen Általános Üzleti Feltételekben megadott e-mail címére vagy szállítási címére küldi. Az eladó haladéktalanul visszaigazolja a vásárló számára az űrlap átvételét.
 6. A szerződéstől elállt vásárló köteles az árut a szerződéstől való elállás napjától számított 14 napon belül visszajuttatni az eladónak. Az áru eladónak történő visszajuttatásával kapcsolatos minden közvetlen költség a vásárlót terheli, éspedig abban az esetben is, ha az áru a jellegéből kifolyólag nem juttatható vissza standard postai úton.
 7. Ha a vásárló eláll a szerződéstől, az eladó haladéktalanul, legkésőbb azonban a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül az átvételükkel azonos módon visszafizeti a vásárlónak a tőle beérkezett teljes összeget. Az eladó kizárólag abban az esetben szolgáltatja vissza más módon a vásárlónak a tőle kapott pénzeszközöket, ha azzal a vásárló egyetértett, és e lépésnek nincs semmilyen további költségvonzata.
 8. Abban az esetben, ha a vásárló az eladó által kínált legolcsóbb módtól eltérő áruszállítási módot választott, az eladó a legolcsóbbként kínált szállítási módnak megfelelő összegű szállítási költséget téríti meg az eladónak.
 9. Ha a vásárló eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles a számára mindaddig visszafizetni az árut ellenértékét, amíg azt a vásárló át nem adja, vagy nem igazolja, hogy azt az eladó számára elküldte.
 10. Az eladó részére visszajuttatott árunak sértetlennek, nem használtnak, és lehetőség szerint az eredeti csomagolásába becsomagoltnak kell lennie. Az árun keletkezett kár ellenértékét az eladó jogosult egyoldalúan beszámítani a vásárló pénz-visszafizetési igényébe.
 11. Az eladó jogosult elállni az adásvételi szerződéstől készletei elfogyása, illetve az áru elérhetetlensége miatt, vagy ha az áru gyártója, importőre vagy beszállítója beszüntette az áru gyártását vagy behozatalát. Az eladó köteles haladéktalanul tájékoztatni a vásárlót annak megrendelésben megadott e-mail címén, és a vásárlótól a szerződés alapján kapott teljes összeget, beleértve a szállítási költséget is, a szerződéstől való elállásról szóló értesítéstől számított 14 napon belül azonos, vagy a vásárló által meghatározott módon visszautalni.

 

VII. Hibás teljesítésből eredő jogok

 1. Az eladó felel a vásárló felé azért, hogy átvételekor az áru hibátlan. Különösen felel az eladó a vásárló felé azért, hogy az áru a vásárló általi átvétel pillanatában:
  • a felek által kötött megállapodás szerinti, illetve amennyiben a felek nem kötöttek ilyen megállapodást, akkor a vásárló vagy a gyártó által leírt tulajdonságokkal, vagy a vásárló által az áru jellegére és a hozzá kapcsolódó reklámra való tekintettel joggal elvárt tulajdonságokkal rendelkezik,
  • az áru alkalmas az eladó által feltüntetett, vagy az áru jellegéből általános jelleggel következő használatra,
  • az áru minősége vagy kivitele megfelel a szerződés szerinti mintának vagy előképnek, amennyiben a minőség vagy kivitel meghatározására a szerződéses értelmében minta vagy előkép alapján került sor,
  • megfelelő mennyiségű, méretű vagy súlyú, és
  • az áru megfelel a vonatkozó jogszabályoknak.
 2. Abban az esetben, ha a hiba az áru átvételétől számított hat hónapon belül jelentkezik, úgy tekintendő, hogy az áru már az átvételkor hibás volt. A vásárló jogosult a fogyasztási cikkeken az átvételüktől számított huszonnégy hónapon belül jelentkező hibák reklamálására. A feltüntetett rendelkezés nem alkalmazható hiba miatt olcsóbban forgalmazott áruk esetén az adott hibára, használt áru esetén a standard használat okozta kopásra vagy a használat, illetve kopás mértékének megfelelő azon hibára, amelyekkel az áru a vásárló általi átvételkor rendelkezett, vagy amennyiben az az áru jellegéből következik.
 3. Hiba előfordulása esetén a vásárló reklamációt nyújthat be az eladónak, és a következőket kérheti:
  • az áru kicserélése új árura,
  • az áru megjavítása,
  • a vételárból nyújtott mértékarányos kedvezmény,
  • a szerződéstől való elállás.
 4. A vásárlónak joga van elállni a szerződéstől,
  • ha az áru súlyosan hibás,
  • ha a javítást követően a hiba vagy hibák megismétlődése miatt nem tudja megfelelően használni az árut,
  • az áru nagyszámú hibája esetén.
 5. Panaszát a vásárló az eladó bármely olyan üzemegységében érvényesíti, amelyben az értékesítésre kerülő árucikkekre vagy szolgáltatásokra való tekintettel lehetőség nyílik a panasz kezelésére, esetleg az eladó székhelyén, vállalkozása címén. Az eladó köteles írásban visszaigazolni a vásárló részére, hogy az mikor élt panasztételi jogával, mi a panasz tartalma, és milyen panaszkezelési módot részesít a vásárló előnyben; valamint egy a panasz rendezésének dátumára és módjára vonatkozó igazolást, beleértve a javítás elvégzéséről és annak időpontjáról szóló igazolást, vagy a panasz elutasításának írásos indoklását.
 6. Az eladó vagy az általa megbízott dolgozó a panaszról haladéktalanul, bonyolultabb esetekben legkésőbb három munkanapon belül kötelesek dönteni. A szóban forgó határidőbe nem kerül beszámításra a hiba - áru vagy szolgáltatás jellegének megfelelő - szakszerű elbírálásához szükséges időtartam. Ha az eladó és a vásárló nem állapotnak meg ennél hosszabb határidőről, a panaszkezelési eljárást, beleértve a hiba megszüntetését is, haladéktalanul, legkésőbb a panasz benyújtásától számított 30 napon belül kell lezárni. Az említett időtartam eredménytelen lejárta súlyos szerződésszegésnek számít, és a vásárló jogosult elállni a szerződéstől. A (hibás teljesítés miatti) panasz érvényesítése pillanatának az a pillanat tekintendő, amikor az eladó kézhez kapja a megreklamált árut.
 7. Az eladó írásban tájékoztatja a vásárlót a panaszkezelés eredményéről.
 8. A vásárlót nem illetik meg a hibás teljesítésből fakadó jogok, ha a vásárlónak az átvétel előtt tudomása volt arról, hogy az áru hibás, vagy amennyiben a hibát a vásárló maga okozta.
 9. Jogos panasz esetén a vásárló a (panasza benyújtásával kapcsolatban felmerült) szükséges összegű postaköltségek megtérítésére jogosult. A vásárló ezt a jogát a jótállási idő lejártát követő egy hónapon belül gyakorolhatja az eladóval szemben.
 10. A vásárló választhat, hogy milyen módon nyújtja be a panaszát.
 11. A szerződő felek hibás teljesítéssel kapcsolatos jogait és kötelességeit a Polgári Törvénykönyv 1914-1925., 2099-2117., valamint 2161-2174. §-ának rendelkezései, illetve a fogyasztóvédelemről szóló 634/1992 Tt. sz. törvény szabályozzák.
 12. Az eladó felelősségével kapcsolatosan a felek további jogait és kötelezettségeit az eladó Panaszkezelési Szabályzata szabályozza.

 

VIII. Kézbesítés

 1. A Szerződő felek minden írásbeli levelezést elektronikus levelezés formájában juttathatnak el egymásnak.
 2. A vásárló köteles az eladónak címzett levelezését annak jelen Általános Üzleti Feltételekben megadott e-mail címére eljuttatni. Az eladó köteles a vásárlónak címzett levelezését a vásárló ügyfélfiókjában vagy megrendelésében megadott e-mail címre eljuttatni.

 

IX. Peren kívüli vitarendezés

 1. A fogyasztói viták peren kívüli rendezésére a Cseh Kereskedelmi Felügyelet jogosul, a szervezet címe: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, KSH-szám: 000 20 869, weboldal címe: https://adr.coi.cz/cs. A http://ec.europa.eu/consumers/odr címen található platform az eladó és a vásárló között az adásvételi szerződésből következően felmerült viták online rendezéséhez vehető igénybe.
 2. Az Európai Fogyasztói Központ csehországi tagozata (székhely: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, honlap: http://www.evropskyspotrebitel.cz a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló rendelet) szerinti kapcsolattartó pont.
 3. Az eladó vállalkozói engedély alapján jogosult az áru forgalmazására. A vállalkozói tevékenység ellenőrzését a helyileg illetékes vállalkozói hivatal végzi. A Kereskedelmi Felügyelet korlátozott mértékben egyebek mellett a fogyasztóvédelemről szóló 634/1992 Tt. sz. törvény betartását is ellenőrzi.

 

X. Záró rendelkezések

 1. Az eladó és a vásárló közötti mindennemű megállapodás irányadó joga a Cseh Köztársaság joga. Amennyiben az adásvételi szerződés által létrejött jogviszony nemzetközi elemet tartalmaz, a felek megállapítják, hogy a viszonyuk irányadó joga a Cseh Köztársaság joga. Mindez nem sérti a vásárló általánosan kötelező érvényű jogi rendelkezésekből eredő jogait.
 2. Az eladót semmilyen a Polgári Törvénykönyv 1826. § (1) bek. e) betűjének rendelkezései szerinti magatartási kódex nem kötelezi a vásárló felé.
 3. Az eladó weboldalával, különösen annak tartalmával - beleértve az oldal elrendezését, a fényképeket, filmeket, grafikákat, védjegyeket, logókat és egyéb tartalmakat, illetve elemeket - kapcsolatos szerzői jogok az eladót illetik. Tilos a honlapot vagy annak bármely részét az eladó hozzájárulása nélkül másolni, módosítani vagy más módon felhasználni.
 4. Az eladó nem vállal felelősséget harmadik személyek webáruházba való beavatkozása, esetleg a webáruház nem rendeltetésszerű használata okozta hibákért. A vásárló a webáruház használata során nem alkalmazhat olyan eljárásokat, amelyek negatív hatással lehetnek a webáruház működésére, valamint nem végezhet olyan tevékenységet, amely lehetővé tenné az ő számára, vagy más harmadik személyek számára a webáruház szoftverének vagy egyéb összetevőinek illetéktelen befolyásolását vagy használatát, illetve a webáruház vagy annak bizonyos részei vagy szoftvere eredeti céllal vagy rendeltetéssel ellentétes használatát.
 5. A vásárló ezúton vállalja a Polgári Törvénykönyv 1765. § (2) bekezdése szerinti körülmények változásával kapcsolatos kockázatokat.
 6. Az Általános Üzleti Feltételeket is tartalmazó adásvételi szerződést az eladó elektronikusan archiválja, és nem hozzáférhető.
 7. Az Általános Üzleti Feltételek szövegét az eladó módosíthatja és kiegészítheti. Jelen rendelkezés nincs kihatással a felek az Általános Üzleti Feltételek korábbi szövegezése idején létrejött jogaira és kötelezettségeire.
 8. Az adásvételi szerződéstől való elállás űrlap az Általános Üzleti Feltételek mellékletét képezi.

Jelen Általános Üzleti Feltételek hatályba lépésének időpontja 2022.01.01.

 

Visszatérések és reklamációk

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz